Thời gian gần đây liên tục có các "ngôi sao" cả trong và ngoài nước bị đe dọa hoặc lôi những hình ảnh hết sức riêng tư ra "tùng rinh" trước bàn dân thiên hạ. Đó cũng là dịp để cho công chúng tha hồ bình luận và phân trần những cảnh “nóng” đó...