Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên-Huế mở cửa phòng trưng bày không gian tái hiện cảnh tượng lịch sử vua Bảo Đại thoái vị, sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử VN.

Không gian tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị - Ảnh: Tuyết Khoa

Người xem sẽ nhìn thấy cảnh vua Bảo Đại thoái vị trao ấn và kiếm cho đại diện phái đoàn chính phủ lâm thời VN dân chủ cộng hòa do Phó chủ tịch chính phủ kiêm Bộ trưởng Tuyên truyền Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn cùng hai thành viên khác là đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Cù Huy Cận, trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân vào chiều 30.8.1945 tại Ngọ Môn (Đại nội Huế).

Ngoài ra, phòng trưng bày còn tái hiện một góc nhà lao Thừa Phủ (Thừa Thiên-Huế); cuộc sống cực khổ của nhân dân Thừa Thiên-Huế dưới chế độ thực dân phong kiến; một góc xưởng quân giới Văn Thăng tại chiến khu Hòa Mỹ (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế); giới thiệu bộ sưu tập vũ khí, giáo mác, hình ảnh... của quân và dân Thừa Thiên-Huế tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám...

Tuyết Khoa