(HNM) - Tại "Thông điệp đầu năm 2014", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là cổ phần hóa (CPH) bao gồm cả những DN đang kinh doanh có hiệu quả.

Trao đổi với PV Báo Hànôịmới về kế hoạch tái cơ cấu khối DNNN trong năm 2014, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) khẳng định, chúng ta đã có đủ thời gian rà soát và thị trường chứng khoán cũng đã có dấu hiệu khởi sắc. Như vậy, sẽ không còn lý do để trì hoãn việc tái cơ cấu DNNN.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là đòi hỏi tất yếu nhằm hướng đến sự tăng trưởng vững chắc.Ảnh: Khánh Nguyên

- Những cơ chế, chính sách nhằm "dọn đường" cho việc tái cơ cấu DNNN đã được Chính phủ, các ngành chức năng ban hành khá đầy đủ. Song theo đánh giá của Chính phủ, quá trình này diễn ra còn chậm. Ý kiến của ông về vấn đề này?

- Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015" đã đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho việc tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015. Quyết định này cho phép DN xác định ngành kinh doanh chính cần nắm giữ, ngành nghề nào không có hiệu quả thì phải xây dựng lộ trình để CPH. Nếu DN nào khó khăn thì cắt lỗ, song trên thực tế có DN làm tốt, có DN không làm được. Tại Thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là CPH, kể cả các tập đoàn kinh tế. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả những DN đang kinh doanh có hiệu quả. Như vậy, chúng ta đã có đủ thời gian để rà soát, thị trường chứng khoán cũng đã có dấu hiệu khởi sắc nên không còn lý do để trì hoãn tiến trình tái cơ cấu khối DNNN như trước đây. Vấn đề quan trọng nhất là phải minh bạch thông tin.

Trước đây, DN chào bán với giá nào cũng có sự nghi ngờ nhất định về việc giá bán có bán sát giá thị trường không, liệu có tiêu cực không. Còn hiện nay các quy chế liên quan đến tiến trình CPH, tái cơ cấu DN đã có đầy đủ. Năm 2013, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, quy định về minh bạch thông tin cũng đã được ban hành. Một khi chúng ta minh bạch thông tin, nhà đầu tư biết và tự thực hiện quyền giám sát, thì việc bán với giá nào, cao hay thấp, đều do nhà đầu tư quyết định. Không thể có chuyện vì sao DN tốt thế này mà chỉ bán được giá thấp mà giá có cao hay không sẽ do thị trường quyết định.

- 8 đề án CPH DN đã được Chính phủ ký duyệt ngay trong những ngày đầu năm 2014, trong đó có tới 6 đề án của ngành giao thông, ông bình luận gì về việc này?

- Bộ Giao thông - Vận tải đã thực hiện tốt công việc, đặc biệt là trong đội ngũ lãnh đạo DN. Tôi đã gặp nhiều lãnh đạo tổng công ty xây dựng công trình giao thông, ai cũng khẳng định rằng không thể lùi được tiến trình CPH, thoái vốn. Đại diện chủ sở hữu các DN trong ngành giao thông - vận tải là Bộ trưởng và chính vị đại diện chủ sở hữu này phải quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những quyết định của mình. Tôi cho rằng, nếu xác định thoái vốn, CPH là trọng tâm, là nhiệm vụ phải thực hiện thì mỗi DN sẽ tập trung làm, tìm cách để đưa ra giải pháp, còn nếu lãnh đạo chần chừ thì tiến trình này cũng chậm theo. Bởi vậy, trách nhiệm người đứng đầu rất quan trọng. Hiện nay, hành lang pháp lý về tái cơ cấu DNNN đã cơ bản hoàn thiện, thị trường diễn biến tích cực, vậy chỉ còn vấn đề tổ chức thực hiện. Thành công hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người đứng đầu của mỗi DN.

- Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định sẽ kiên quyết CPH và thoái vốn đầu tư ngoài ngành, kể cả với những DNNN đang kinh doanh có hiệu quả. Người dân đang trông đợi vào hiệu quả thực hiện…

- Tôi tin rằng việc CPH DN sẽ có khởi sắc, bởi Chính phủ đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các bộ trưởng quản lý ngành. Trong quá trình thực hiện, mỗi DN có đặc thù riêng, nên cũng có thể khó khăn sẽ xảy ra tại một số lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định, nếu gặp khó khăn các bộ sẽ cùng ngồi với nhau, phối hợp để tìm cách tháo gỡ, xử lý. Vấn đề quan trọng nhất là phải bảo toàn tốt nhất nguồn vốn ngân sách, tức là bán với giá cao nhất theo thị trường, trừ trường hợp không thể bảo toàn được, tức là phải bán dưới giá ban đầu với DN hoạt động sản xuất, kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, các DN cần thực hiện đúng theo quy trình, khẩn trương thoái vốn vì càng để lâu càng nguy hiểm, nhiều đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn sẽ có khả năng mất vốn. Đây là sức ép nhưng mang tính tích cực giúp tình hình tài chính DN lành mạnh hơn.

- Xin cảm ơn ông!