ung thư vòm họng

Tiến sĩ tim mạch: Đừng ngạc nhiên khi bác sĩ không cho làm xét nghiệm mà chỉ khuyên về theo dõi và tập thể dục!

Tiến sĩ tim mạch: Đừng ngạc nhiên khi bác sĩ không cho làm xét nghiệm mà chỉ khuyên về theo dõi và tập thể dục!

Đời Sống Plus 3 liên quan Tiến sĩ tim mạch: Đừng ngạc nhiên khi bác sĩ không cho làm xét nghiệm mà chỉ khuyên về theo dõi và tập thể dục!

Theo vị tiến sĩ tim mạch này, năng lực của bác sĩ có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán và điều trị; không máy móc nào thay thế được vai trò của người bác sĩ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×