transerco

Tin ngắn

Thanh Tra 18 liên quan Tin ngắn

Cơ quan quản lý TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các chủ thể khi đưa heo vào chợ, ngoài việc đeo vòng, phải có đầy đủ thông tin của cơ sở chăn nuôi, giết mổ và cơ quan kiểm soát thú y.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×