trần nhuận minh

Đình chỉ phát hành, thu hồi quyển 'Đi tìm sự thật' của Trần Nhuận Minh và 'Một cơn gió bụi

Đình chỉ phát hành, thu hồi quyển 'Đi tìm sự thật' của Trần Nhuận Minh và 'Một cơn gió bụi

Một Thế Giới 1 đăng lại 8 liên quan Đình chỉ phát hành, thu hồi quyển 'Đi tìm sự thật' của Trần Nhuận Minh và 'Một cơn gió bụi

Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin & Truyền thông) vừa ký văn bản gửi Nhà xuất bản Hội Nhà văn yêu cầu: Đình chỉ phát hành cuốn sách “Đi tìm...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×