sharp

Có hàng tá công ty có thể làm được iPhone X, nhưng vì sao họ lại để Apple làm việc đó tốt nhất?

Có hàng tá công ty có thể làm được iPhone X, nhưng vì sao họ lại để Apple làm việc đó tốt nhất?

VnReview 3 liên quan Có hàng tá công ty có thể làm được iPhone X, nhưng vì sao họ lại để Apple làm việc đó tốt nhất?

'Mười năm qua, chúng tôi đã thúc đẩy sự đổi mới, đổi mới, đổi mới liên tục', Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple đã nói khi ông mô tả lịch sử 10 năm của iPhone trong nhà hát...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×