scandal

Vy Oanh - Mặt trẻ thơ, giọng hát non tơ nhưng cũng có nhiều 'phốt' khi bước chân vào showbiz lắm đấy

Vy Oanh - Mặt trẻ thơ, giọng hát non tơ nhưng cũng có nhiều 'phốt' khi bước chân vào showbiz lắm đấy

Em Đẹp 83 liên quan Vy Oanh - Mặt trẻ thơ, giọng hát non tơ nhưng cũng có nhiều 'phốt' khi bước chân vào showbiz lắm đấy

Trong một rừng nghệ sĩ mà không được nổi bật, không được chú ý ai chẳng tủi thân, ai chẳng buồn bực, vì thế, hãy hiểu cho Vy Oanh nếu cô muốn nổi tiếng bằng bất cứ giá nào.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×