paracetamol

Các chuyên gia đầu ngành rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết

Các chuyên gia đầu ngành rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết

SK&ĐS 2 liên quan Các chuyên gia đầu ngành rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết

Tại cuộc họp chuyên gia đầu ngành rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết đã bàn thảo về vấn đề truyền máu và chế phẩm máu; vấn đề cần bổ sung chỉ định xét...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×