lương đình dũng

Khoảng lặng phía sau nghề đạo diễn: Chấp nhận rủi ro, đánh đổi cả sự nghiệp để thỏa đam mê

Khoảng lặng phía sau nghề đạo diễn: Chấp nhận rủi ro, đánh đổi cả sự nghiệp để thỏa đam mê

ĐS&PL Khoảng lặng phía sau nghề đạo diễn: Chấp nhận rủi ro, đánh đổi cả sự nghiệp để thỏa đam mê

Trong suy nghĩ của nhiều người, đạo diễn phim được ví như “tổng quản” quyền năng khi họ được chỉ đạo, thị phạm người khác theo ý mình. Nhưng, ít ai biết rằng, ẩn sau những thước...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×