kiều minh tuấn

Kiều Minh Tuấn úp mở chuyện cưới Cát Phượng: 'Đến bây giờ tình cảm tôi dành cho Phượng vượt qua tình yêu rồi'.

Kiều Minh Tuấn úp mở chuyện cưới Cát Phượng: 'Đến bây giờ tình cảm tôi dành cho Phượng vượt qua tình yêu rồi'.

Phụ Nữ Today 1 liên quan Kiều Minh Tuấn úp mở chuyện cưới Cát Phượng: 'Đến bây giờ tình cảm tôi dành cho Phượng vượt qua tình yêu rồi'.

"Đến bây giờ tình cảm tôi dành cho Phượng vượt qua tình yêu rồi. Tôi quan niệm tình yêu không bao giờ bền lâu đến chết. Qua tình yêu, sẽ là tình nghĩa." Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×