hải lăng

Thời tiết ngày 10/10: Nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc, Thanh Hóa - Quảng Ngãi

Thời tiết ngày 10/10: Nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc, Thanh Hóa - Quảng Ngãi

Gia Đình Mới 5 liên quan Thời tiết ngày 10/10: Nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc, Thanh Hóa - Quảng Ngãi

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên; sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa, Quảng Trị đến Quảng Ngãi biến đổi...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×