bảo đại

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Yên Bái

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Yên Bái

MT&CS 2 liên quan Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Yên Bái

Ngày 29/9, Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

MT&CS 2 liên quan Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã chính thức được khai mạc tại bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×