ăn mòn kim loại

Loài hà biển

Hà Nội Mới Loài hà biển

Hà biển là một loài giáp xác nhỏ, lúc mới sinh có thể di động khắp nơi như tôm, cá nhưng khi đã trưởng thành thì cố định không di chuyển được nữa.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×