(ĐTCK-online) Nghị quyết ĐHCĐ bất thường CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG) đã không thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:4 cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày 20/9, TAG đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến về việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu. Nếu được thông qua, Công ty sẽ phát hành 2.363.968 cổ phiếu. TAG cũng vừa điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010. Cụ thể, doanh thu thuần điều chỉnh giảm 13% từ 1.517,27 tỷ đồng còn 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 12,24%, tương đương 40,18 tỷ đồng còn 35,26 tỷ đồng 20% và mức cổ tức vẫn được giữ nguyên ở mức 20%. Theo kế hoạch, TAG sẽ mở thêm một trung tâm mua sắm khoảng 12.000 m2 tại Khu đô thị Mỗ Lao - Hà Đông và Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động trong quý III/2011.