Việc đóng cửa trước thời hạn và gián đoạn kinh doanh Siêu thị Phạm Hùng trong thời gian chờ chuyển dịch sang địa điểm mới và một số siêu thị dự kiến khai trương quý III/2016 đẩy lùi sáng quý IV/2016 là nguyên nhân chính dẫn tới việc TAG lỗ quý III/2016

CTCP Thế giới số Trần Anh (mã TAG - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 872 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp của công ty tăng mạnh 27,8% và đạt hơn 103 tỷ đồng.

Chi phí tài chính kỳ này của TAG đạt hơn 4 tỷ đồng, gấp 2,19 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí bàn hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt là 37% và 25,7%.

Kết quả, TAG lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng quý III/2016, trong khi cùng kỳ, công ty vẫn lãi hơn 1,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc công ty lỗ quý III/2016 là do ảnh hưởng của việc đóng cửa trước thời hạn và gián đoán kinh doanh Siêu thị Phạm Hùng trong thời gian chờ chuyển dịch sang địa điểm mới.

Bên cạnh đó, do nguyên nhân khách quan, một số siêu thị dự kiến khai trương quý III/2016 đẩy lùi sáng quý IV/2016 trong khi chi phí phát sinh cho hoạt động của siêu thị đã có.

TAG bao lo gan 6 ty dong quy III/2016 - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, TAG ghi nhận 3.113,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12,7 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Năm 2016, Trần Anh đặt kế hoạch lãi ròng 21,15 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện như trên, công ty mới chỉ hoàn thành 60% kế hoạch đã đặt ra.