(Kienthuc.net.vn) - Qua Wifi công cộng, 1 terabyte dữ liệu bị đánh cắp mỗi ngày, tương đương 1 tỷ người bị đánh cắp thông tin đăng nhập.

Thông qua một ứng dụng tải về miễn phí trên điện thoại di động, một hacker ở trên cùng một mạng wi-fi với bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn.

Ngay cả Facebook và tài khoản mail của bạn cũng sẽ bị thâm nhập.

Mặc dù SSL (https) cung cấp mã hóa, nhưng nó không vẫn không đủ an toàn.

Trên cùng một wifi, hacker có thể chặn các thông tin liên lạc giữa bạn và máy chủ và mạo nhận bạn.

Tài khoản ngân hàng của bạn cũng có thể “sạch bóng” ngay cả khi bạn đang kết nối thông qua SSL.

Tất cả người dùng trên cùng mạng wi-fi công cộng có thể thấy mật khẩu của bạn nếu nó không được kết nối qua SSL.

Ngay cả khi kết nối qua SSL, một hacker vẫn có thể ăn cắp cookie và soi rõ tài khoản của bạn.

Hãy cẩn thận với wifi công cộng. Các điểm truy cập giả mạo luôn là một vấn đề đáng nói.

Tùy thuộc vào cách bảo mật mà bạn dùng, nếu bạn vô tình kết nối với một mạng lưới lừa đảo, hacker có thể có thể truy cập các tập tin trên máy tính của bạn.

Hacker trên cùng mạng wifi thậm chí có thể nghe lén các cuộc gọi Skype của bạn.

Theo thống kê, 1 terabyte dữ liệu bị đánh cắp mỗi ngày, tương đương 1 tỷ người bị đánh cắp thông tin đăng nhập.