Sau gần một năm “im hơi lặng tiếng”, sắp tới đây trong liveshow tháng 10, tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ quay trở lại với sân chơi Bài hát Việt – nơi mà từ đây, với ca khúc “Bà tôi”, anh đã trở thành một hiện tượng của ca nhạc Việt Nam năm 2005. Xem chi tiết...