Sau 9 tháng, TAC đã hoàn thành 77,3% kế hoạch doanh thu và 88,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2016 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý III, TAC đạt 1.016 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Ngoại trừ giá vốn tăng 14%, tốc độ tăng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều ở mức 7%, thấp hơn so với tốc độ tăng doanh thu dẫn đến lợi nhuận sau thuế của TAC tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 20 tỷ đồng.

TAC: 9 thang dat 58 ty dong loi nhuan sau thue, hoan thanh 89% ke hoach nam 2016 - Anh 1

Nguồn : BCTC TAC

Lũy kế 9 tháng. TAC đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu và 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 10% và 6% so với cùng kỳ năm 2015. So với kế hoạch đặt ra, TAC đã hoàn thành 77,3% kế hoạch doanh thu và 88,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản của TAC sau 9 tháng đã giảm 16,7%, tương đương 175 tỷ đồng từ mức 1.226 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm 2016 xuống còn 1.051 tỷ đồng. Ngược lại, TAC đã giảm nợ vay ngắn hạn hơn 43 tỷ đồng xuống còn 352 tỷ đồng. Đồng thời TAC cũng giảm hơn 195 tỷ đồng tiền nợ phải trả khách hàng.

Ngoài ra, tiền và tương đương tiền của TAC tăng mạnh lên mức 416,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là TAC đã thu về 360 tỷ đồng các khoản tiền gửi tại ngân hàng thời điểm trước đó.