(ĐTCK) Năm 2012, SVC ước đạt 4.887 tỷ đồng doanh thu, đạt 108,7% kế hoạch, và 48,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 108,2% kế hoạch.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC – sàn HOSE) công bố thông tin về việc ước kết quả kinh doanh năm 2012.

Theo đó, năm 2012, Doanh thu của SVC ước đạt 4.887 tỷ đồng, vượt 8,7% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 60,384 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,7 tỷ đồng, vượt 8,2% kế hoạch.

Theo SVC, lĩnh vực dịch vụ thương mại đã dần phục hồi, nguồn thu từ mặt bằng cho thuê ổn định, lãi và chi phí lãi vay giảm, đặc biệt là khoản 133,5 tỷ đồng thu về từ cổ phiếu Ngân hàng Phương Đông là những nhân tố chính giúp SVC đạt được kết quả trên.