(NDH) Ngày 11/2, quỹ đầu tư JOM SILKKITIE (Non-Ucits) đã mua thêm 500.000 cổ phiếu của CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE).

Trước khi thực hiện giao dịch, quỹ này nắm 1,3 triệu cổ phiếu SVC, tương đương 5,21% vốn của SVC. Sau khi thực hiện mua vào, sở hữu của quỹ này đã tăng lên 1,8 triệu cổ phiếu SVC, tương đương 7,21%.

Được biết, quỹ JOM SILKKITIE đăng ký tại Phần Lan. Quỹ lựa chọn phong cách chủ động đầu tư và nắm giữ dài hạn. Các cổ phiếu được quỹ này hướng tới là cổ phiếu thị trường Châu Á.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SVC đóng cửa dao động trong biên độ 15.300 – 17.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 200.594 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 3,2 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - Người Đồng Hành

SVC: Quỹ đầu tư Phần Lan tăng sở hữu lên 7,21%

10 2989 56 reviews

(NDH) Ngày 11/2, quỹ đầu tư JOM SILKKITIE (Non-Ucits) đã mua thêm 500.000 cổ phiếu của CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE).