(VietNamNet) - Có tới 8 tỉnh chưa đến 1/5 số học sinh BTVH thi đỗ tốt nghiệp và thật kỳ lạ khi có tới 3 trường không có HS nào thi đỗ(!). Tại các trường đó, thày cô dạy dỗ thế nào, HS tiếp thu được bao nhiêu?