[Kênh14] – Cả 2 đều có giải thưởng tại Trung Quốc, siêu hem?