(Dân Việt) - 2 trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần Phú Vinh có địa chỉ ở tổ 6, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (Bình Dương) cặp hai bên suối Nung thường xuyên nuôi hàng chục ngàn con heo. Toàn bộ khối lượng phân heo cùng với hóa chất tẩy rửa chuồng trại hàng ngày đều xả thẳng xuống suối Nung khiến dòng suối này trở nên đen ngòm, đặc sệt và hoàn toàn trở thành dòng suối chết

Bạn đọc Cao Văn Lương ở xã Thuận Phú phản ánh: 2 trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần Phú Vinh có địa chỉ ở tổ 6, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (Bình Dương) cặp hai bên suối Nung thường xuyên nuôi hàng chục ngàn con heo. Toàn bộ khối lượng phân heo cùng với hóa chất tẩy rửa chuồng trại hàng ngày đều xả thẳng xuống suối Nung khiến dòng suối này trở nên đen ngòm, đặc sệt và hoàn toàn trở thành dòng suối chết.

NTNN