Trước hàng triệu khán giả theo dõi, Luis Jr. (5 tuổi) thể hiện kỹ năng tính nhẩm những phép nhân và bình phương lớn rất nhanh mà không máy tính.

Video: Thần đồng Mỹ có tài tính nhẩm rất nhanh: