Công ty SUDICO (SJS) vừa thông báo tới Cổ đông Công ty Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc "Thông qua bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty".

Công ty SUDICO (SJS) vừa thông báo tới Cổ đông Công ty Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc "Thông qua bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty".

Theo đó Sudico vừa thông qua bầu Ông Hồ Sỹ Hùng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1957, là kỹ sư mỏ địa chất, quê quán Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà CT4, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó ĐHCĐ bất thường của Sudico đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT.

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT ông Phan Ngọc Diệp, ông Vi Việt Dũng và ông Đặng Hồng Quang. Bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT gồm ông Hồ Sỹ Hùng, ông Phạm Văn Viết, ông Đỗ Văn Bình. Diệu Vy

Tin mới:

19/04/2012 17:26 - Chỉ 5% dân số Hà Nội đủ tiền mua nhà

Tin cũ:

16/04/2012 09:15 - Bộ Xây dựng “thúc” khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho chung cư mini 16/04/2012 08:46 - Hà Nội: Nhiều chủ đầu tư mượn danh thứ cấp để hạ giá nhà! 13/04/2012 09:40 - Lúc này nhà đầu tư, đầu cơ không nên nhập cuộc

Trang sau