Hàng triệu người trên khắp thế giới đã phải trải qua một năm 2016 đầy khó khăn vì mưa bão, lũ lụt, động đất... Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ có thể chống cự yếu ớt.

Tuyết Mai - Nhật Nguyên