(HNM) - Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), 3 tháng đầu năm 2013, thị trường hàng hóa không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.

Sức mua đối với những mặt hàng thuộc nhóm lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng giảm mạnh nhưng các mặt hàng nguyên vật liệu, vật tư sản xuất tăng trở lại. Mặt bằng giá hàng hóa 3 tháng đầu năm biến động chủ yếu do giá một số mặt hàng nhiên liệu trên thị trường thế giới như xăng, dầu, kim loại, năng lượng ở mức cao, gây áp lực tới giá nguyên liệu nhập khẩu trong nước; mặt bằng lãi suất giảm nhưng vẫn cao, tác động đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm…

Tuy nhiên, do công tác bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa được triển khai tích cực nên giá các mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm có xu hướng giảm.