24H.COM.VN - Mặc dù mặt bằng giá cả sau Tết ổn định, hàng hóa dồi dào nhưng hầu hết hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội đều phản ảnh sức mua giảm so với cùng kỳ các năm trước.