Thuyết phục là một trong những kỹ năng quan trọng của những người thành công. Cuốn sách “Sức mạnh thuyết phục - 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng” có thể coi là một cuốn cẩm nang để bạn đạt đến những thành công trong cuộc đời. Xem chi tiết...