VIT - Nga đang nỗ lực trong việc mua về các loại tàu chiến, phi cơ đắt đỏ. Trong khi đó, Trung Quốc từ lâu đã “tự lực cánh sinh” một cách chiến lược thông qua việc sao chép công nghệ của Nga và các nước khác…