Trong tương lai, người Hàn Quốc có thể quyết định ăn gì vào bữa tối bằng cách nhìn vào màn hình trên tủ lạnh của họ. Thiết bị tích hợp này sẽ xác định các nội dung trong tủ lạnh và gợi ý một công thức món ăn phù hợp và thậm chí cả rượu. Và nếu khách hàng không có rượu trong hầm rượu, họ sẽ có rượu được đưa đến chỉ cần một nhấn nút. Nhưng người đưa rượu không phải là chủ cửa hàng gần đó mà sẽ là một nhân viên bưu chính.