Hai tuần trước vừa mua hộp sữa non Smart cho Cu Bo nhà mình thấy cháu uống sữa này thấy hợp trộm vía cháu ăn tốt hơn với lại cháu không bị đi kiết như trước nữa gọi đến tư vấn của sữa non smart các chị tư vân bảo sữa này có hàm lượng men vi sinh cao giúp cho đường tiêu hóa, cái thứ hai nữa là hàm...

Hai tuần trước vừa mua hộp sữa non Smart cho Cu Bo nhà mình thấy cháu uống sữa này thấy hợp trộm vía cháu ăn tốt hơn với lại cháu không bị đi kiết như trước nữa gọi đến tư vấn của sữa non smart các chị tư vân bảo sữa này có hàm lượng men vi sinh cao giúp cho đường tiêu hóa, cái thứ hai nữa là hàm lượng sữa non cao, và có chất betaglucan tăng khả năng miễn dịch cho bé. Nhưng đúng dùng tốt thật, Mình muốn chia sẻ với các bạn những gì tốt nhất dành cho con yêu. Các bạn dùng cho bé nhé .