(VOV) - Người tiêu dùng vẫn còn chịu tác động mạnh từ hoạt động quảng cáo rầm rộ của các nhãn hiệu sữa ngoại.

Mặt hàng sữa nội địa gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với sữa ngoại nhập. Đây là nhận định của một số chuyên gia, cũng như doanh nghiệp sản xuất. Sản phẩm sữa trong nước được đánh giá có chất lượng tương đương với sản phẩm ngoại nhập và giá bán thấp hơn nhiều.

Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng vẫn còn chịu tác động mạnh từ hoạt động quảng cáo rầm rộ của các nhãn hiệu sữa ngoại, nên dù với giá bán thấp hơn nhiều nhưng doanh nghiệp kinh doanh sữa nội vẫn đang gặp khó khăn trong cạnh tranh với sữa ngoại nhập.

5 tháng qua, số lượng mặt hàng sữa tham gia chương trình bình ổn thị trường đã tăng 39% so với năm 2012 trong đó chỉ có hai nhóm hàng chiếm lượng tiêu thụ lớn là sữa bột dành cho người cao tuổi và người bệnh tăng 140%, sữa bột dành cho người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường tăng hơn 118%.

Các sản phẩm sữa khác có mức tiêu thụ thấp, trong khi đó, hầu hết giá bán các mặt hàng sữa bình ổn luôn thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%./.