Các thiết bị sử di động sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7.X thường yêu cầu cài đặt bộ phần mềm Microsoft Zune để quản lý và cấu hình các thiết bị này từ máy tính. Với dung lượng khoảng 100 MB và khi cài đặt thường có lỗi sau: