Những ngày gần đây dư luận rất bức xúc bởi kết quả công bố của một số cơ quan chức năng về tình trạng hàm lượng đạm không đúng với công bố trên bao bì.