3, 4, 12 Order

2. Tã giấy Huggies dry 5-10kg bịch 22m, còn 21 miếng, thanh lý 50k Bịch 42 miếng: Thanh lý 105k, ai lấy cả 2 bịch mình để 150k. Đã order Mới update thêm 1 số quần áo bé trai. http://www.flickr.com/photos/22543163@N03/?saved=1 13. Xilanh hút sữa của Nuk không còn hộp, mới sử dụng được 1 tuần thanh lý 200k 1. Tã giấy Huggies dry 5-10kg bịch 22m, còn 21 miếng, thanh lý 50k 2. Bịch 42 miếng: Thanh lý 105k, ai lấy cả 2 bịch mình để 150k. 3. Miếng lót Bobby Newborn 1, còn 20 miếng: 10k 4. Tã giấy Pamper 3-8kg, còn 7 miếng: 10k Mình muốn lấy hết các loại tã giấy bạn thanh lý nhưng chậm chân mất rồi. Bạn còn tã số 3 & 4 không, bạn cho địa chỉ nếu tiện đường mình sẽ ghé lấy. 3, 4, 12 Order