24H.COM.VN - Ăn nhầm một quả chanh chua / Nhắm mắt nhắm mũi lưỡi khua quanh mồm