"Sự trả giá lớn nhất của tôi là tôi vẫn còn đang độc thân, trong khi đáng lẽ bây giờ, như những phụ nữ khác, tôi đã có gia đình, có chồng, mọi thứ nguyên vẹn. Nhưng, cái được của tôi là trong những năm tháng sống độc thân đó..." - Ca sĩ Thanh Lam tâm sự.