Xem những bức ảnh dưới đây, bạn sẽ khó có thể tin rằng thế giới đã thay đổi, phát triển nhanh như thế nào trong vòng 100 năm qua, từ khi các thành phố nổi tiếng nhất thế giới như Kuala Lumpur, Hồng Kông hay thậm chí là Dubai còn chưa xuất hiện, cho đến hiện tại, những thành phố này đã thay đổi, phát triển nhanh nhất với những tòa nhà chọc trời.

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 1

1. Dubai, United Arab Emirates - năm 2000 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 2

2. Seoul, South Korea – 1900 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 3

3. Vilnius, Lithuania – 1900 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 4

4. Abu Dhabi, United Arab Emirates – 1970 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 5

5. Singapore, Republic Of Singapore – 2000 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 6

6. Tokyo, Japan – 1945 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 7

7. Dubai, United Arab Emirates – 2005 bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 8

8. Rio De Janeiro, Brazil – 1930 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 9

9. Sydney, Australia – 1932 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 10

10. Shenzhen, China – 1964 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 11

11. Fortaleza, Brazil – 1975 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 12

12. Bangkok, Thailand – 1988 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 13

13. Athens, Hi Lạp – 1862 và bây giờ

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 14

14. Berlin, Đức – 1945 và 1990

Su thay doi chong mat cua nhung thanh pho noi tieng (Phan 1) - Anh 15

15. Toronto, Canada – 1930 và bây giờ

Hạ Ly (Theo Bored Panda)