Mới có hai vòng đấu loại, chủ nhà Thụy Sĩ đã rời cuộc chơi khi sức nóng Euro đang hầm hập ở Basel, Bern, Zurich, Geneve.