TT - Một biểu hiện của sự sòng phẳng đó là ngày 17-2-2009, phiên tòa xét xử tội ác của Khơme Đỏ đã bắt đầu tại Phnom Penh. Duch là bị cáo đầu tiên trong nhóm năm lãnh đạo của Khơme Đỏ sẽ bị xét xử trong phiên tòa về tội diệt chủng, do Liên Hiệp Quốc và Campuchia đồng bảo trợ.