Từ tuổi vị thành niên trở đi, tính dục ở cả hai giới bắt đầu phát triển và sự khác biệt giữa con trai và con gái mỗi ngày một lộ rõ.