Tại diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hôm 25/1 vừa qua, Chủ tịch Tập đoàn phần mềm Microsoft Bill Gates thông báo Tổ chức Bill & Melinda Gates của ông sẽ cung cấp 306 triệu USD để sử dụng công nghệ sạch và các kỹ thuật nông nghiệp để đưa hàng triệu con người ra khỏi nạn đói và nghèo khổ.