(Từ ngày 19-24.11.2007) - Ngày 19.11: Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng hòa bình thế giới. - Từ ngày 20 - 23.11: Tại Hà Nội,  "Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2007", với chủ đề "Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thế giới".