Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

*FCN: Từ 28/10 đến 25/11, bà Lê Thị Thu Hà, vợ ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon (FCN – sàn HOSE), đã bán xong 326.000 cổ phiếu FCN như đăng ký nên chỉ còn sở hữu đúng 304 cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng, bố đẻ ông Khoa, lại đã ký mua vào 132.000 cổ phiếu FCN trong thời gian từ 2/12 đến 31/12 để cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện ông Phạm Hồng chưa nắm cổ phiếu FCN nào.

*NBB: Ông Đoàn Quốc Thông, Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – sàn HOSE), đăng ký bán 200.000 cổ phiếu NBB từ 2/12 đến 31/12 nhằm giải quyết việc tài chính, qua đó sẽ giảm sở hữu xuống còn 169.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,47%.

*SVC: Vào ngày 25/11, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC – sàn HOSE), đã bán ra 275.900 cổ phiếu SVC làm giảm sở hữu xuống còn hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,84%.

*DXG: Ngân hàng TMCP Việt Á, cổ đông lớn và cũng là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (FXG – sàn HOSE), đăng ký bán 2,2 triệu cổ phiếu DXG nhằm cơ cấu danh mục, qua đó sẽ giảm sở hữu xuống còn 3,3 triệu đơn vị, tỷ lệ 6,25% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 28/12.

*HBS: HOSE đã chấp thuận cho CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã HBC) được niêm yết bổ sung 294.830 cổ phiếu phát hành thêm kể từ ngày 28/11. Tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá trên 2,9 tỷ đồng.

*KSA: 18.531.070 cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã KSA) sẽ niêm yết bổ sung trên HOSE kể từ ngày 29/11, tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá hơn 185 tỷ đồng.

*CTD: Ông Nguyễn văn Hưng, em ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Cotec (CTD – sàn HOSE) đã báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch ngày 21/11/2013 chậm trễ so với quy định.

* AMV: Bà Nguyễn Lệ Thủy, cổ đông lớn CTCP Sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế Việt Nhật (AMV – sàn HNX) đã bán 100 cổ phiếu AMV và mua 26.300 cổ phiếu. Qua đó, nâng lượng sở hữu lên 212.800 cổ phiếu AMV, tỷ lệ 10,06%.

* CID: Từ ngày 25/10 đến ngày 22/11, CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID – sàn HNX) đăng ký mua 66.000 cổ phiếu CID nhưng chỉ mua 2.000 cổ phiếu do lượng chào bán trên thị trường không đủ để thực hiện giao dịch. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ là 97.100 cổ phiếu CID.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn