(Xây dựng) - Bộ Xây dựng trả lời Tập đoàn TOA - Thầu phụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình về việc giới thiệu công nghệ sử dụng phụ gia khoáng tro bay để sản xuất cọc bê tông cường độ cao dự ứng lực (cọc PHC).

Ảnh minh họa.

Về nguyên tắc, một số vật liệu như silicafume, tro bay, tro trấu... có thể được sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất bê tông để cải thiện tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông và các tính chất cần thiết của bê tông làm việc trong môi trường sulfat. Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng các vật liệu đó đã có TCVN 1032:2014 “Phụ gia hoạt tính tro bay dùng tro bê tông, vữa xây và xi măng” và TCVN 8827:2011 “Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silicafume và tro trấu nghiền mịn”

Tuy nhiên, phương án sử dụng tro bay thay thế silicafume trong thực tế sản xuất cọc bê tông dự ứng lực (cọc PHC) tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình của Tập đoàn TOA - Thầu phụ dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:

Đảm bảo được về cường độ; chống được xâm thực của sulfat và phải bảo vệ được cốt thép, chống xâm thực của Clo. Phương án đó phải dựa trên các kết quả thực nghiệm trong điều kiện cụ thể của dự án, đáp ứng được các yêu cầu của dự án, phải được phê duyệt bởi nhà thầu chính là Marubeni, chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn TOA phải tự chịu trách nhiệm về phương án đề xuất của mình.

Mai Trang (tổng hợp)