Nếu bạn muốn cải thiện giấc ngủ, hãy giảm thời gian sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng thời gian sử dụng điện thoại lâu hơn có liên quan tới chất lượng giấc ngủ kém và thiếu ngủ nói chung.

Su dung dien thoai truoc khi di ngu anh huong toi giac ngu - Anh 1

Nghiên cứu cho biết tiếp xúc với màn hình điện thoại thông minh đặc biệt là trước khi ngủ có thể có ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ.

Trong nghiên cứu này, Mattheu Christensen từ ĐH California-San Francisco, Mỹ và cộng sự đã nghiên cứu để kiểm tra giả thuyết rằng tăng thời gian sử dụng màn hình có liên quan tới giấc ngủ kém bằng việc phân tích dữ liệu từ 653 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ.

Những người tham gia đã cài đặt một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp ghi lại thời gian sử dụng điện thoại, cụ thể là số phút trong mỗi giờ sử dụng. Thời gian theo dõi là 30 ngày.

Họ cũng ghi lại số giờ ngủ và chất lượng giấc ngủ của mình.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng những người tham gia có tổng cộng trung bình 38,4 giờ trong cả giai đoạn nghiên cứu với trung bình 3,7 phút/giờ sử dụng điện thoại.

Thời gian sử dụng điện thoại lâu hơn có liên quan tới chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ ít hơn đặc biệt ở những người sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE.