Cache đĩa (disk caching) là chế độ dành riêng một khoản dung lượng ấn định sẵn trên đĩa cho mục đích sử dụng nào đó. ReadyBoost là tên gọi một phương thức cache đĩa lần đầu tiên được ứng dụng trên hệ điều hành Windows Vista, nhằm giúp hệ thống máy tính đang chạy Windows Vista xử lý được nhanh và tốt hơn.