Avast là một thương hiệu nổi tiếng về phần mềm bảo mật được bạn và tác giả biết đến thông qua các sản phẩm như Avast Free Antivirus, Avast Pro Antivirus, Avast Internet Antivirus. Bài viết chia sẻ thông tin về một sản phẩm mới của Avast, nó được gọi là Avast Free Mobile Security, được thiết kế đặc biệt cho dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và hoàn toàn miễn phí...